семейно консултиране
медитация
бракоразводни проблеми
детско развитие
ЕМОЦИИ
 И
ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ
 
ЕМОЦИИ, 
И
СЕМЕЙНИ 
 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
 
ЕМОЦИИ, ДЕТСКО РАЗВИТИЕ
И
ЛИЧНОСТЕН ПРОФИЛ
 

НИЕ СМЕ ПОЛЕЗНИ ПРИ:

Фобични разстройства
Фобични разстройства

Генерализирана тревожност Паническо разстройство

Реакция на остър стрес
Реакция на остър стрес

Разстройство в адаптацията Депресивни епизоди

Соматофомични разстройства
Соматофомични разстройства

Невротични разстройства Биполярни разстройства Психотични епизоди

Социални Фобии
Социални Фобии

Обсесивно компулсивно разстройство Посттравматични стресови разстройства Смесени тревожно-депресивни състояния

Семейни конфликти
Семейни конфликти

Изграждане на стабилни емоционални връзки Регулиране на поведенческите реакции

Личностно израстване
Личностно израстване

Стабилизиране на личностната самооценка Изграждане на ефективни поведенчески модели

Потърсете ни, когато имате нужда от:

Индивидуално
консултиране
 

Индивидуални консултации с психолог или психиатър;

Фирмено консултиране на служители; Лечение с проследяване или домашни посещения;

Качествен анализ

Управление на
емоциите и поведението

 

Терапията е насочена към осъзнаване на критични емоционални състояния и изграждане на система за регулиране на интензитета на изява на слабоадаптивни поведенчески модели.  

Логотерапия
за възрастни
 

Тази поведенческа терапията е базирана на двустранен терапевтичен диалог; включва поставяне на цели и проследяване на резултатност.

Превантивна
Бракоразводна
Терапия

 

Когнитивна поведенческа терапия насочена към изграждането на умения за общуване и коригиране на нефункционални видове поведение при взаимоотношения в двойка.

Програмата включва 6 -10 сеанса.

Програмата може да се провежда

само с единия от партньорите.

Абонаментно обслужване на корпоративни клиенти, болнични заведения и др.
 
Консултации с психолог или психихатър.
Допълнителна грижа за служителите. Възможност за онлайн консултиране.
Обучение за поведение при травмиращи и критични стресови ситуации
с цел намаляване на последствията от психически травми.
Овладяване на силни емоции
 при деца
Агресивно поведение
 
Терапията е насочена към родители и деца. Предлага система от адаптивни техники за справяне със силни емоции и изграждане на умения за овладяване на силни емоционални състояния. Помага на родителите да имат по-добър конрол при критични състояния и благоприятно влияние над последствията върху всички членове на семейството. Полезна е и при биполярни разстройства и нарушения от аутистичния спектър.
Семейно консултиране
и
бракоразводна медиация

 

Намалява негативните последствия при текущ или настъпил развод. Спомага за преодоляване на родителското отчуждение, за изграждане на оптимален режим на лични отношения

стрямо децата,

улеснява регламентирането

на материалните и финансовите аспекти на последващите отношения

в интерес на всички страни.

Отстранява в голяма степен

вероятността от чести  спорове и бъдещи съдебни конфликти.
 

“Последната от човешките свободи е да избереш своята нагласа към дадените обстоятелства.”

“Действията, които човек предприема са неговото лице. Те казваm повече от споделените мисли, намерения и въображението взети заедно. Можете да прецените истинската мотивация и нейната сила само по действията .”

Виктор Франкъл

КОНТАКТИ

Център за психологическо консултиране

и

Семейна медиация

Адрес

1618 София

бул. Овча Купел 13

skype: about.emotions

Работно време

Понеделник-Петък     09:30 – 17:00

Събота    10:00 – 14:00

+359 878 547154

 

Name *

Email *

Subject

Message

Success! Message received.