Терапия Фокусирана върху Състраданието (ТФС)

Терапията Фокусирана върху Състраданието (или обучение за състрадателен ум) е разработена от професор Пол Гилбърт за лица с хронични и дългогодишни проблеми (като депресия и тревожност) с висока степен на самокритика и срам. Принципите на TФС произтичат от еволюционната психология, психологията на развитието и социалната психология, неврологията и функционални модели на емоциите. Опира се също на терапевтични модели като когнитивната поведенческа терапия и диалектическата поведенческа терапия (Gilbert, 2009).

Често хора с дългогодишни или хронични проблеми, особено тези с травматично минало, изпитват затруднения да се отнасят към себе си с топлина, не се приемат или това става трудно и / или се страхуват да го направят. ТФС е подход за подпомагане при трудни емоции и тенденции към прекалена самокритика.

ТФС развива състраданието към себе си, посредством мисловни упражнения, обследване на представи, и се фокусира върху това, какво означава да бъдеш състрадателен човек по неосъждащ начин. Тя учи как човек да се успокоява и да изпитва състрадание към себе си за да преработи чувствата на срам.

Смята се, че срамът, влияе на уязвимостта към психични проблеми и дори вече е признат като основен компонент на редица психични травми, както и склонност към агресия (Gilbert, 1997, 2003; Tangney & Dearing, 2002). Той също така повлиява експресията на симптоми, способността да се разкрива болезнена информация, различни форми на отчуждение като дисоциация и отричане на необходимост от помощ (Gilbert и Procter, 2006). Смята се че срамът включва два компонента: вътрешен срам и външен срам. Външният срам е свързан с мисли и чувства за това, как другите ви възприемат (например чувството, че другите ви гледат негативно) и вътрешен срам, когато човек става самокритичен (например вижда себе си като неадекватен, неспособен или дефектен).

ТФС има за цел да намали чувството за срам чрез увеличаване на способността на човека да се успокои и да изпита топлина да се концентрира върху своята човешка стойност. Изследванията показват, че CFT значително намалява депресия, тревожността, прекалената самокритика, срамът, чувството за малоценност и покорното поведение (Gilbert & Procter, 2006).

Gilbert, P. (2009). The Compassionate Mind. Constable and Robinson Ltd.

Gilbert, P. (2003). Evolution, social roles, and differences in shame and guilt. Social Research: An International Quarterly of the Social Sciences 70, 1205-1230

Gilbert, P. (1997). The evolution of social attractiveness and its role in shame, humiliation, guilt and therapy. British Journal of Medical Psychology, 70, 113-14

Gilbert and Procter (2006). Compassionate Mind Training for People with High Shame and Self-Criticism: Overview and Pilot Study of a Group Therapy Approach. Clinical Psychology and Psychotherapy, 13, 353-379

Tangney, J.P. & Dearing, R.L. (2002). Shame and Guilt. New York: Guilford Press.

#емоции #деца #развод #родители #психология #терапия

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Все още няма етикети.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square