Каква е ползата от изясняване на конфликта?


Често причината за обидното поведение е конфликта, който обиждащият ви има с вас. Ако можете бързо да дефинирате конфликта в прости и ясни термини, вие ще помогнете на себе си и на другата страна да разрешите основните причини за подобно поведение.

Нека да изясним както означава думата "конфликт" и след това да обобщим една много проста стратегия, която ще ви помогне да се справите с неуважителното поведение.

За да се усъвършенствате в излизането от ситуации, в които се отнасят с вас неуважително или ви обиждат е важно да усвоите умението да откриете причината за това отношение.

Хората имат очаквания в определени ситуации. Конфликтът се поражда, когато това очакване не се оправдава в съответната ситуация и всеки си мисли, че другият е виновен, че другият греши.

Ако, хипотетично, предложа идея да Д., и тя отговори: “Голяма глупост!“ Такава реакция на Д. ще ми бъде обидна и аз мога да `и изкрещя обратно, че тя е глупава. Дали това ще помогне да се разреши конфликта или ще го направи по-остър? Помислете и за друг подход. Отговарям на Д. със загриженост (без, разбира се да преигравам): " Струва ми се, че доста те ядосах с това, което казах. Добре ли си? "

Докато слушам отговора на Д. се опитвам разбера дали тя има конфликт с мен – опитвам се да предположа с какво моето изказване е могло да предизвика конфликт с нейното желание, за какво евентуално си мисли, че греша, или съм виновна. Сега, от отговора на Д, ще мога да разбера със сигурност какво е желанието `и, какво я смущава, или каква е моята вина в конфликта. По този начин, от загриженост мога да задам няколко въпроса, за да изясним ситуацията. Затова бих могла да попитам, "Да не съм те подразнила с това, че давам мнение без да си ми го поискала, така ли е? " Ако ви се налага да използвате този подход, трябва да проявявате искрен интерес за да може събеседникът да усети достатъчна загриженост, която ше го предразположи да се опита да изясни какви са проблемите. Има още какво да се направи след ясното очертаване на конфликта. Но искреният интерес защо някой е разстроен и изясняването на същността на конфликта са важни първи стъпки.

#емоции #преодоляваненаконфликти #обида #позитивномислене

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Все още няма етикети.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square