Илюзията на избора


Дали знаем кога сме направили съзнателен избор и дали той е наш собствен избор?

Понякога решения, които си мислим, че правим съзнателно, като кликването на някой линк, отговор на покана за кафе, вече са били взети неосъзнато. Това е игра на ума, която се случва много по-често отколкото си мислим. Нищо чудно умовете ни да пренаписват историите в които участваме.

Един прост експеримент показва, че изборът най-вероятно се случва преди да бъде осъзнат. Беар и Блум тестват механизма, по който се осъществява избора.Тяхното изследване надгражда върху предишни предположения, че голям брой от решенията, които се смята, че се взимат съзнателно далеч не са така осъзнати. Учените твърдят, че в много от случаите съзнанието играе ролята на „гардеробна, в която се обличат несъзнателно взетите решения“.

В единия експеримент те казват на участниците, че ще видят на екрана на компютър пет последователни бели кръга, от които един бързо ще светне и в червено.Трябвало да предположат кой ще бъде това и да запомнят наум кой по ред е той. След като кръгът станел червен участниците отбелязвали с натискане на бутон дали са предположили: правилно, грешно или са нямали време да изберат

Теоретично в тези експерименти участниците са помолени да бързо да изберат измежду набор от опции преди една случайно избрана опция да бъде направена по-изявена. Макар участниците да вярват, че са взели решението докато тече времето за избиране, резултатите те показват, че те са значително по-склонни (става въпрос за статистически значима разлика по голяма от шанс 50/50) да докладват избора на по-изявената опция, когато тя им бъде представена скоро след започването на времето за избор. Така, без да бъде осъзнат, изборът на възможности наблюдавани на по-ранен етап бива повлиян от по-късно събитие. Тези резултати показват, че както при възприятията от т.н. ниско ниво (зрителни, слухови), опитът за избор се поддава на влияние от следходни събития и че хората системно надценяват ролята, която съзнанието играе в избраното от тях поведение.

Светването на бял кръг в червено ставало на случаен принцип, което означава че се очаква участниците да предположат правилно в 20% от случаите. Когато участниците получавали време част от секундата за предположенията си, верните предположения надвишавали очакваните 20%. Но когато имали повече време за предположения (почти секунда), резултатите спадали до очакваните 20 % от случаите. Това подсказва, че те не се опитват да излъжат за своята точност за да впечатлят изследователите.

Как се обяснява случилото се?

Беар предполага, че събитията се пренареждат в съзнанието на субектите – т.е. хората подсъзнателно възприемат червения цвят, преди да прогнозират, че ще се появи, но съзнателно преживяват тези две събития в в обратен ред. Изследователите твърдят, че съзнателният акт на избора, може да следва действието което предприемаме - дори когато чувството е, че изборът е причината за действието.

Подробно за експеримента може да прочетете в:

“A Simple Task Uncovers a Postdictive Illusion of Choice” by Adam Bear and Paul Bloom in Psychological Science. Published online April 28 2016 doi:10.1177/0956797616641943


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Все още няма етикети.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square