"Ако разполагате само с чук, всичко останало ще ви изглежда като пирон." Какво представл


Мисловният модел е начин на възприемане на света. Казано по-просто, менталните модели са множеството инструменти, които използваме, за да мислим. Всеки мисловен модел предлага различна рамка, през която гледаме на живота или осмисляме индивидуален проблем.

"Ако всичко, с което разполагате е чук, всичко останало ще ви изглежда като пирон." (A. Кaplan).

Ако имате само една рамка за осмисляне за света, ще се опитвате да гледате на всеки проблем, който се изправи пред вас през тази рамка. Когато вашият набор от умствени модели е ограничен, такъв става и вашият потенциал за намиране на решение. Същата логика важи, когато ства въпрос за решаване на по-абстрактни проблеми. Затова е добре да разширяваме своята гледна точка извън обичайния ни умствен инструментариум, като учим неща извън нормата.

Когато имаме различни мисловни модели на разположение, можем да избираме този, който работи най-добре за текущата ситуация.

Ако развиeм по-голям инструментариум от умствени модели, ще подобрим способността си за решаване на проблеми, защото разполагаме с повече възможности да достигнем до правилен отговор. Това е един от основните начини, който успешните и популярни хора използват и се отличават от масите интелигентни лица. Брилянтните разполагат с повече умствени модели, с които боравят.

Как се разработват нови умствени модели?

В моята практика съм обособила, поне два добри начина за изграждане на нови мисловни модели.

1. Четете книги извън нормата. Ако сте чели от същия материал като всички останали, след това ще мислите, като всички останали. Не можете да очаквате нов поглед или различно мнение ако четете същите неща които четат и вашите съученици, колеги, или приятели. Така че, или чететe книги, които рядко се четат от останалата част от вашата група или четете книги, които са извън вашата област на интереси, но по някакъв начин припокриват темата, която ви интересува. С други думи, търсете отговори на неочаквани места.

2. Създайте си мрежа от идеи, и се опитайте да намерите връзка между на пръв поглед несвързани идеи. Винаги когато четене нова книга или слушатее на някоя лекция, си водете записки за да определите различните начини, по които тази нова информация се свързва с информацията, която вече знаете и разбирате. Ние сме склонни да възприемаме потока от знания като го събираме в различни по-обобщени групи. Смятаме, че определен набор от идеи са свързани с икономиката, друг с медицината, трета група с история на изкуството и т.н.. Това е най-вече продукт на принципа, на който училищата преподават предмети, но в реалния свят информация не е отделена по този начин.

Знанието е свързано и мисленето извън стереотипа е по-скоро в резултат на различна гледна точка.

Интересно четиво по въпроса е:

Abraham Kaplan “The Conduct of Inquiry”: https://www.amazon.com/Conduct-Inquiry-Methodology-Behavioral-Science/dp/0765804484/175-8201166-6162821?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=0765804484&linkCode=as2&linkId=UOL773J6G7QTNE3J&redirect=true&ref_=as_li_tl&tag=jamesclear-20)

#психология #развитие #позитивномислене #емоции

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Все още няма етикети.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square