Наистина ли, когато се отнасяме към хората като към възрастни и им даваме възможност за избор, им пр


По принцип, човек познава

най- добре своите собствени предпочитания,

и има най- задълбочена представа

за своя личен контекст

при взимането на решения.

Освен това, самостоятелният и осъзнат избор представлява аспект на вътрешната мотивация.

Когато хората чувстват, че имат право на избор, те са по-склонни да предприемат действие, и е по-вероятно да развият вътрешна мотивация за да продължат да вършат действието.

Логично може да направим заключение, че ако искаме да постигнем определен резултат, трябва да предоставим на хората най-много възможности за извършване на действията, които искаме от тях, така че да могат да изберат това, което най-добре им подхожда, и да се чувстват автономни в своя избор.

Удоволствието и болката от това да имате избор

Учените, които изучават човешкото поведение са установили при анализ на потребителския избор, че хората са привлечени от пакети с по-голям брой опции, но всъщност е по-малко вероятно да направят реален избор между голям брой опции отколкото при по-малък брой. В един момент, усилията, необходими за определяне на оптималния избор превишават ползата от когнитивното усилие да бъдат оценени и сравнени предимствата на останалите допълнителни опции. Поради тази причина хората са по-склонни да изберат нещо познато или нещо по-просто, което може да означава въобще да не изберат.

Установено е също така, че вземането на решения има разрушаващ ефект върху егото: може да намали постоянството при изпълнението на последващи задачи, които изискват усилие. Учените твърдят, че ако прекарате двадесет минути в опити да решите кои от седемдесетте марки масло или маргарин са добри за семейството ви, ще ви бъде по-трудно да продължите да ходите покрай пътеката за сладкарски изделия и в крайна сметка ще се откажете да пазарувате.

Въпреки това, трябва да се не се забравя, че възможностите, които обикновено са представени в лабораторните експерименти и които генерират тези открития, често умишлено са направени да бъдат стресиращи. Най- вероятно съществуват групи от възможности за избор, при които пределната полза от наличието на избор, все пак, ще е по-голяма от когнитивното усилие. За всеки човек, и всеки избор, има хипотетичен оптимален брой възможности, когато ще бъде възможно да се предизвика едновременно самостоятелен избор и удовлетворение от този избор.

Повече по темата ще намерите:

- Deci, Edward, and Richard Ryan. 2010. Self-Determination. Corsini Encyclopaedia of Psychology. 1-2.

- Iyengar, Sheena and Mark Lepper. 2000. When Choice is Demotivating: Can One Desire Too Much of a Good Thing? Journal of Personality and Social Psychology. 79(6): 995-1006.

- Iyengar, Sheena and Emir Kamenica. 2010. Choice Proliferation, simplicity seeking, and asset allocation. Journal of Public Economics. 94(7-8): 530-539.

- Vohs, Kathleen, Roy Baumeister, Brandon Schmeichel, Jea Twenge, Noelle Nelson and Dianne Tice. 2008. Making Choices Impairs Subsequent Self-Control: A Limited-Resource Account of Decision Making, Self-Regulation, and Active Initiative. Journal of Personality and Social Psychology. 94 (5): 883‑898.

#избор #маркетинг #психология #превенцинциянаразвода #терапия

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Все още няма етикети.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square