Защо може да се справим с фалшивите новини най-вече с образование а не технологични решения: още арг

(превод на част от статия от Philip Seargeant - лектор по приложна лингвистика към Open University, публикувана в Computing and Communications 11 Jan. 2017)

От победата на Тръмп и резултатите от Брекзит преди това, проблемът с фалшивите новини не се коментираше в реалните новини. Компаниите от социалните мрежи като Фейсбук, бяха критикувани за ролята им в разпространението на такива истории и доста дискусии се състояха по темата за ролята им и тяхното влиянието върху журналистиката и дори върху демокрацията.

Дали социалните медии и технологиите са в основата на проблема?

Повечето от решенията, които се предлагат са фокусирани върху необходимостта от промяна в услугите на Фейсбук. Аргументът е, че алгоритъмът за персонализиране, който определя начинът, по който хората възприемат информацията създава филтър-балони (онлайн търсачките предлагат аналогична на търсената информация - така алтернативна или противоположна информация обикновено липсва). Фейсбук вече обяви пакет о мерки за противодействие, като в това число дали новината е оспорвана от друг източник.

Да се хвърля цялата вина върху технологиите означава да приемем, че хората са беззащитно наивни и се забравя, че медиите имат цел, която представлява предлагането на тяхна версия за тълкуване на събитията.

Дали не сме еднакво отговорни за разпространението на филтър балоните, които намираме в социалните мрежи?

Начините, по които се ползва Фейсбук се оказват доста заплетена работа. Има изследвания, които показват, че всъщност самите действия на хората са ключов фактор при споделянето на мнения и истории като често самите те създават такива филтър-балони. Много хора си градят специфичен имидж чрез своите действия и коментари. Те говорят пред аудитория, която често се състои от техни приятели или познати от най различни области в техния личен живот, които от своя страна имат най-разнообразни ценности. Те имат ограничен контрол върху това кой ще гледа информацията която споделят и как тя ще бъде интерпретирана. Докато скролват те преминават от отегчаващо тривиална до сериозна информация.

Образованието е противодействието на ефекта от филтър-балоните

Способността ни да взимаме информирани решения как да общуваме зависи от разбирането ни не само на начинът, по който технологиите функционират, но и какъв е и социалният им ефект. С други думи нещата не опират само до това да контролирате личните си настройки а по-скоро да знаете какъв е ефекта и какво ще последва ако изберете една или друга настройка. Не става въпрос просто да знаете как да маркирате нещо съмнително а, на първо място, да можете да направите преценка за неговия произход и целта, която има.

Образованието особено в гимназиалните класове, може да отговори на нарастващата потребност от познаване на видовете информационни потоци и начините, по които те се управляват в обществата. Това означава да се познава как хората се ангажират с различните мнения и ценности, които разменят в своето общуване. Трябва да се фокусираме и върху влиянието на социалните медии в настоящия момент върху политическия живот и циркулирането на новини. Трябва да се анализира напрежението, което съществува между журналистиката и Фейсбук, който е насочен към тривиални теми и съответно има малко последствия в реалния живот, а също така и за понякога неочакваните последствия от онлайн действията на някои хора.

По какво се различава това от критичното мислене, което образованието предлага?

От съществено значение е да се разбира начинът, по който работи медията и какво е нейното влияние върху посланието. В сегашната ситуация медиите са смесица от технологии и различни начини, по които хората ги използват. Полезно ще е да се знае повече за начините, по които хората използват социалните медиите.

Университетите са в прекрасна позиция да разширят това познание като използват свободно достъпната информация в мрежата. Ако се притесняваме за употребата на замърсена информация, която подкопава основите на демократичните общества, трябва да направим необходимото да осигурим ясно разбиране на средствата, които се използват за споделяне и ползване на знанието. Това само по себе си е прекрасен начин да се противодейства на подобни сценарии.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Все още няма етикети.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square