Вредни или полезни терапии?


Психотерапията е полезна за много хора, но тя не помага на всички. Дори в някои случаи може да нанесе повече вреда отколкото полза. Това се отнася за всички психологически терапии, които всъщност надхвърлят няколко десетки. Въпреки, че се публикуват предимно данни за успешните терапевтични случаи от практиките на психоанализата, на когнитивно - поведенческите терапии, екзистенциалните и т.н. малко се знае за специфичните терапевтични видове поведение, което самите клиенти оценяват като полезно или нежелателно.

По време на терапевтичните сесии, клиентите обикновено са с висока емоционална сензитивност и работата с тези емоции би трябвало да предхожда всички останали процеси.

В една статия от ноември 2017 на Списанието по Клинична Психология на Джошуа Суифт се коментира, че е време да се говори и за неуспешните терапевтични случаи и необходимостта те да бъдат анализирани, защото ползата от това била в изграждането на по-реалистична оценка за това какво е възможно да се постигне с психологическа интервенция.

За съжаление, твърде малко психолози признават, че различен подход е удачен при различна ситуация и психологически проблем. От статията става ясно, че най-полезната терапия според клиентите включва специфични подходи, които водят до осезаемо усещане за подобряване на качеството на живот у хората. Също така, като положителен резултат се възприемат конкретни стратегии, които хората могат да ползват в ежедневието или моменти, в които терапевтът успява да изясни на клиента връзката между отделни събития в живота му.

Оценката за негативно впечатление от терапевта идва от следните усещания на клиента по-време на терапията: поведение с подчертано превъзходство и създаване на усещане за малоценност, друг път, когато терапевтът слуша, несполучливо изразява емпатия или при структуриране на сесията.

За основната причина се посочва синхронизацията на тези моменти и клиентите ги окачествяват като нещо извън темата, усещане, че са осъждани, усещане, че твърде рано се налага разискването на по-деликатна тема.

Разликата в оценката на полезността от терапията идва от това колко навременна е била намесата на терапевта, дали клиентите са усвоили ново умение да се справят с тежка ситуация, подкрепата по време на процеса и осъзнаване на трайността от постигнатия резултат.

Няма универсална терапия, която може да предложи решения за всички случаи, когато клиентите се нуждаят от психологическа подкрепа. Нормално е терапевтите да ползват повече от една техника или подход. Също така е нормално да споделят и насочват клиентите към колеги, които биха се справили по-успешно с определен проблем.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Все още няма етикети.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square