Децата със силни емоции - предизвикателство, с което може да се справим


Вероятно се чудите дали вашето дете има интензивни емоции? Дали то е като онова дете, което пищи в магазина, защото не може да получи нещо, което предварително сте му обяснили, че не няма да получи? Дали онова дете, което продължава да плаче, когато всички останали си прекарват добре не е вашето дете? Дали детето ви ви гледа с гняв в очите, когато му кажете, че не може да прави нещо, което то иска? То дали избухва в ярост, когато просто сте го помолили да се приготвя за лягане? Дали писането на домашното се е превърнало в кошмар? Страхувате ли се да кажете “не” на детето си?

Ако сте отговорили на някой от въпросите с "да", то вие имате дете, което трудно регулира своите емоции. Въпреки че видовете поведение, отбелязани във въпросите по-горе, се различават, те всички показват, че в някаква степен детето страда от някаква степен на емоционална неурегулираност. Дете, с неурегулирани емоции реагира интензивно и мигновено на ситуации и обстоятелства, на които другите може и да не реагират; такива деца имат големи трудности да се върнат към първоначалното си емоционално състояние. Може да опишете такова дете като някой, който за секунди се придвижва по скала от нула до сто. Тези видове поведение, които го завладяват до крайна степен и ви безпокоят, са ответни реакции на детето ви по отношение на емоции, които то не може да овладее по друг начин, защото не знае как.

Марша Линехан (1993) е разработила своята Диеликтическа Поведенческа Терапия (ДПТ) за да помогне на хора, чиято неспособност да управляват емоциите си оказва влияние върху произтичащите от тях видове поведение. Целите на лечението по ДПТ включва обучение по (1) нови, по-ефективни видове поведение, които да заместят опасните и проблемни видове поведение и (2) как да се мисли диалектически за да можем да приемем, че различни на пръв поглед противоречиви перспективи могат едновременно да бъдат верни. Тези нови умения, които ще дискутираме в следващи статии помагат на хората да управляват по-ефективно начина, по който мислят, чувстват и се държат.

Родителите, на които децата често спираловидно излиза от контрол споделят, че им е трудно да получат ефективни напътствия и помощ. Сякаш всеки има в резерв съвети, които често за много различни и противоречиви. На родителите им се казва например “Не се притеснявай, такъв е периода.” или “Не бъди толкова суров с детето си!” или обратното “Детето ти има нужда от повече дисциплина”. Родителите, които търсят насочване, напътствия и практически съвети продължават да се чувстват претоварени и объркани. Много пъти заедно с гняв, тъга и понякога вина тези родители съобщават, че често са обвинявани за поведението на децата си от останалите членове на семейството, училищния персонал и някои професионалисти в сферата на психичното здраве.

Моята надежда е, че тази поредица от статии бъде съпричастна към чувствата, които не сте могли да споделите с другите и ще ви помоге да видите, че не сте сами.

Тя има за цел обучение, промяна и надежда. Тя ви окуражава да видите как вие и детето ви можете да се научите да правите нещата различно. Това няма да бъде лесно и ще изисква търпение и постоянство. Посредством вникване в същността на нещата, разбиране и нови стратегии и техники такова неефективно и водещо до лоша адаптация поведение може да бъде заменено с такова, което е ефективно и благоприятства адаптацията.

Автоматичните реакции и проблемни модели на общуване, които с времето сте развили заедно с детето си могат да бъдат заменени с по-спокойни и по-положитевни взаимоотношения.

Уменията на които се набляга в тази поредица от статии помагат на родителите независимо от възрастта на децата им. Много от въпросите, които родителите на деца от най-различни възрасти ми задават, имат отговор.

В допълнение, тези умения: дават възможност на родителите да почувстват по-голяма надежда, че мога да помогнат на децата си; те са ефективни независимо дали детето формално учавства в терапия или друг вид лечение. Могат да бъдат полезни и за учители и други хора, които работят с деца и родители.

Тези умения ще ви помогнат да разберете, приемете, и да успокоите своите деца, чието поведение преди е изглеждало непоносимо.

Статиите от тази поредица ще бъдат публикувани всеки месец.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Все още няма етикети.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square