Как стресът влияе на нашия емоционален живот?


Какво представлява стреса (по-скоро, нивото на стрес)? Това е степента, в която човек трябва да се промени и да адаптира своя начин на живот в отговор на външни обстоятелства.

Какво се случва, когато хората не разполагат с ресурси да се адаптират или възможностите им за адаптация са по-бавни?

Има заболявания, които са тясно свързани с нивото на стрес в ежедневието ни.

Понякога не разполагаме със стратегии за да преодолеем някаква стресова ситуация. Други хора оставят различните изисквания да се натрупват, докато проблемите надхвърлят техните възможности да реагират по начин, който е адаптивен. Когато стане въпрос за стрес болшинството от нас мисли за негативни преживявания. Но всъщност, и добрите и лошите събития са източник на стрес. Погребенията, както сватбите и дипломирането са в голяма степен източници на стрес макар и с различна емоционална натовареност.

Какво да кажем за емоционалната страна на стреса?

Когато човек е мотивиран да се представи добре неговите реакции към източника на стрес могат да подобрят или да влошат неговото представяне.

Когато стресът се възприема като предизвикателство той помага за по-добра представяне. Аналогично, когато възприемате ситуацията като заплаха, тогаво реакцията ви може да влоши изпълнението на задачата.

Ако става въпрос за публична реч, в случай, че възприемате ситуацията като предизвикателство напрежението ще ви подтиква да преодолеете притеснението и дори да се справите по-добре отколкото очаквате. Но ако възприемате ситуацията като заплаха вашето представяне по-скоро ще се влоши.

Как реагира тялото ни в отговор на

емоциите?

Можем да проследим вида на физиологичните реакции на всяка една от ситуациите.

От таблицата може да се направи извод, че в състояние на предизвикателство тялото ви се мобилизира да преодолее източника на стрес. Всичко опира до начинът, по който възприемаме ситуацията.

Докато в състоянието на заплаха предизвиква състояние на заболяване.

Накратко - каквото очакваш това получаваш.

Добре известно ни е, че психологическия стрес намалява функциите на имунитета и ставаме поддатливи на заболявания.

В експеримент проведен в хотел в продължение на седмица участниците били подложени на две процедури. Едната била да оценят своето ниво на житейски стрес и след това им бел впъскан спрей, съдържащ разпространен вирус, причиняващ леки грипни симптоми. Участниците, които докладвали високо ниво на стрес проявили симптомите на грипа, докато останалите не се разболяли.

В допълнение към това хроничният стрес е доказан причинител на свръх напрежение на нервната система, диабет от тип ІІ, отслабена имунна система.

Но как да управляваме прицеса на реакциа на стреса? Има ли по-лека адаптивна страна на този процес?

Има два източника на стрес, които разделяме на физически и психически.

Полезно за нас се оказва да имаме кратки периоди на стрес (физически или психически) и възможност за пълна релаксация между тях, а не хроничен стрес.

Рязкото повишаване на нивото на стрес за кратко време, вместо хроничен стрес, както и комбинацията с периоди на пълна релаксациа между интервалите с интензивен стрес се оказват полезна практика в процеса на адаптация и възстановяване.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Все още няма етикети.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square