Как да се промени изхода от ситуация със силни емоции?


(статия 3 от поредицата "Децата със силни емоции- предизвикателство с което можем да се справим")

Тази статия е посветена на процес, в който да разгледате всяка стъпка от емоционално натоварена случка. По-нататък ще прочетете за механизма, по който емициите работят и ще намерите съвети как да изградите усет и ще разберете как емоциите се пораждат и от там следва определено поведение. Когато веднъж сте наясно със стъпките, можете да изберете да направите промени в една или повече от тях. Всяка промяна, която предприемете ще се отрази на изхода от ситуацията и може да доведе до по-ефективно поведение. Всяка стъпка дава възможност за внасянето на промяна.

ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ СВОИТЕ СЛАБИ МЕСТА

Когато сте наясно със своите слаби места ще можете да предприемете действия, които да ви предпазят от стресови ситуации или да ви помогнат по-лесно да ги понесете. В този случай Джейн е уморена и притеснена за болната си дъщеря. Въпреки тази нейна уязвимост тя трябва да вдигне Джаки от леглото и да я приготви за училище. Ако тя беше наясно, че е в рисково състояние на негативни емоции, би могла да вземе решени еда помогне на Даки в банята. Тя би могла да измисли игра за приготвяне за училище вместо да чака Джаки да го направи сама. Ако намерите начин да останете спокойни има по-голяма вероятност да осъществите сътрудничество и по-малка вероятност да изпитвате чувство за вина.

ПРОМЯНА НА МИСЛИТЕ

Можете съзнателно да промените онези свои мисли, които водят до негативни емоции. Така както някои мисли могат да доведат до емоции като гняв и фрустрация, други могат да предизвикат гъвкавост и оптимизъм.

“Ето пак...” - товаа е обичайното мислене. А вместо това може да помислите седното: “Как мога да направя това по-лесно за всички ни? Как мога да предизвикам промяна в ситуацията?”. Така може да промените собствените си реакции и тези на детето и другите наоколо. Така ще избегнете чувства на вина в последствие.

ОСЪЗНАВАНЕ НА СОБСТВЕНИТЕ ТЕЛЕСНИ РЕАКЦИИ

Има периоди, в които не можете осъзнавате своите слаби места или мисли. Вие само се досещате, че нещо става и като че ли тялото ви реагира особено. Може да започнете да усещате как тялото ви започва да реагира на мислите ви свързани с подтикващо събитие или усещате началото на нещо в гръдния кош, пеперуди в стомаха или сърцето ви започва да бие учестено. Дори и да не сте наясно защо се чувствате така все още можете да промените емоционалното си състояние и изхода от случката.

Може да отнеме само няколко секунди за да си поемете въздух дълбоко няколко пъти, да преброите до десет или съзнателно да отпуснете ръцете и раменете си – всичко, което би позволило на тялото ви да позабави темпото. Тези действия могат ви дават моментна пауза, в която да намерите по-ефективна поведенческа реакция, от която и вие и детето ще се почувствате по-добре.

ПРОМЯНА НА ПОВЕДЕНИЕТО

Последната възможност, която имате за да промените изхода от случката е да се държите по различен начин, като намерите ответни реакции на създалата се ситуация, от които човек се чувства по-добре. Може да си признаете, че незабавната реакция в състояние на гняв или крещенето няма да помогне. То по скоро ще удължи процеса. При промяна на тези видове поведение изходът от случката би могъл да доведе до по-положителни чувства за всички участници.

Какви са реакциите на родителите към силно емоционалното поведение на децата им или на болезнени теми свързани с тях?

Реакции на родителите основани собствените им емоции

Ако вашият родителски модел на поведение включва предимно фрустрация и гняв, лесна раздразнимост и повече крещене, вие най-вероятно реагирате емоционално. Когато сте емоционален за вас е по трудно да разрешавате проблеми и може да установите, че да правите планове от всякакъв характер (дори нещо толкова просто като да планирате какво да направите за вечеря) изглежда много трудно.

Детето ви реагира емоционално, когато хленчи, вика, изисква или непрекъснато плаче. Когато детето е емоционално може да не успее да се справи с поставените задачи и да променя фактите от ситуацията съобразно своето настроение.

Може да се почувствате фрустрирани от своето “емоционално дете” и да ви бъде трудно да го успокоите, въпреки силното си желание за това.

Реакции на родителите, които се основават на разсъждения

Някой, който реагира по обмислен начин през повечето от времето може да не разбира защо емоциите засягат другите. Човек, чиито реакции са най-често обмислени не позволява на емоциите да му влияят при взимането на решения.

Когато отвръщате разсъдливо, може да се чувствате спокоен и привидно незасегнат от емоционалността около вас. Вие може да намирате решения за повечето конфликти и да се чувствате в свои води като разрешавате проблеми. Въпреки това може да се чувствате неудобно в присъствието на емоции и да не сте в състояние да ги разбирате по отношение на детето си или други членове на семейството. Проблеми без готови решения може да ви причинят голям стрес. Спокойствието на един от родителите, който действа рационално и спокойно често фрустрира родителя, който действа по-емоционално и обратното. Да се научите, че всеки родител функционира различно може да помогне на родителите по-скоро да намерят начини да се подкрепят вместо да да се ядосват един на друг.

Понякога, когато родителят се опитва да научи детето си на полезни начини на разсъждение предизвиква отчуждение и дори нежелание на детето да слуша. Избягвайте да поучавате, когато емоциите са силни. Опитвайте се в емоционално състояние първо да съчувствате и да успокоите детето. Така то става по-възприемчиво към думите ви в последствие, защото ще се чувства емоционално подкрепено и разбрано. Такъв тип поведение ще изгради у вас подход към по - ефективните мъдри реакции.

Мъдри Реакции

Ако вие възприемате разсъддливостта и емоционалността като противоположни крайности на един континуум тогава разбирате необходимостта да бъдат интегрирани. Човек, който мисли емоционално обикновено няма да може да мисли разумно и логично. По същият начин, човек който разсъждава и е логичен ще изпитва затруднения да взима предвид емоциите при взимането на решения или поведение. Затруднява се и да разпознава емоциите при други хора.

Когато взимате мъдри решения вие ще решите интуитивно, с ясна визия за цялата ситуация като заедно с това ще включите и чувства и логика. Мъдрото съзнание ще ви помогне да направите необходимите промени в собствените си реакции към поведението на вашето дете.

Когато след време и детето ви започне да мисли мъдро, то ще може да направи обоснован избор и ще се чувства удобно в подхода си към разрешаването на проблеми.

Ако детето ви реагира силно емоционално почти през цялото време, ще е много важно вие да мислите мъдро, колкото може по-често.

Мъдрото съзнание ще ви даде възможност да отговаряте ясно, спокойно и интуитивно по отношение на емоционалността на вашето дете.

Трябва да научите постепенно децата си първо да намират начин да се успокоят и в последствие да правят оценка на случката, която ги е разстроила.

Научете и първо себе си на същото. Това ще предаде увереност и спокойствие на детето, защото ще има пример за подражание.

От всяка емоционално история можете да научите нещо ново. Всяка случка е възможност да се променят различни части от събитието докато изхода стане такъв, че да се чувствате добре и да има максимална полза за детето ви и за атмосферата около вас. Преодоляването на афекта от силните емоционални пристъпи е процес на отучване от неподходящи реакции и научаването на нови по-адаптивни начини да се справят със себе си и околните.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Все още няма етикети.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square