Колко добър е сънят за емоциите?


Сънят

помага

да кодираме

и преживяваме емоционалния стрес.

Повечето от нас вероятно са изпитали на собствен гръб спираловидната зависимост между качеството и количество сън, и степента в която се поддаваме на емоции.

Едни от последните изследвания в областта на емоциите и съня показват, че сънят помага при обработването на спомените и емоциите, свързани с тях.

Проф. Мат Уолкър от университета Бъркли предлага един наистина много интересен модел, наречен „Спя за да забравя.“ Неговото предположение е, че фазата на съня наречена REM всщност ни дава възможност да да поддържаме т.нар. хомеостаза на съня. По време на тази фаза моделът обяснява как споменът за някаква силна емоционална случка постепенно губи своята емоционална натовареност. По време на съня в тази фаза се активират мозъчни центрове, които работят доста интензивно.

Технологията използвана за измерване на мозъчната активност по време на сън показва как невроните от амигдалата и предния дял на мозъчната кора интензивно обменят сигнали. Така сънят служи като една ежедневна терапия за обработване на емоционално болезнени преживявания. По този начин постепенно по време на сън се намалява емоционалния интензитет на спомена и това води до по-малко стрес в ежедневието както и все по-рядко появяване на стресовия емоционален спомен.

При експеримент с лишаване на хора от сън е установено, че хората които не си доспиват по-трудно си спомнят емоционални случки от свояживот и освен това са склонни да си спомнят по-голям брой негативни преживявания отколкото хората, които си доспиват редовно.

Сънят допринася за стабилизирането и регулирането на нашите емоции.

При друг експеримент направен от Дингс и колеги (1997г.) участниците са били лишавани от сън. В продължение на седмица те спяли по 5 часа на денонощие. В края на първата седмица се установява, че лишените от сън започнали да помнят по-трудно и да стават по избухливи. Участниците споделили, че се чувстват по-нестабилни емоционално, не могат да помнят и чувстват повече негативни емоции в сравнение с контролната група, които получавали достатъчно сън.

В друг свой експериент Йо и колеги (2007г.) направили сканиране на мозъка при участници лишени от сън, на които били показване снимки с различна емоционална натовареност. Неговите открития показват, че мозъците на хората лишени от сън реагират по-силно и с повече негативни емоции отколкото онези, които спят нормално. Освен това недоспиващите си имали по-малко активност в областта на мозъка, която отговаря за емоционалния контрол (mPFC).

От друг експеримент става ясно, че хората които правят следобедна дрямка разпознават по-точно емоциите при другите. Освен това те разпознават повече положителни отколкото отрицателни емоции, за разлика от хората, които нямат следобедна дрямка. Оказва се, че участници без дрямка имат предпочитания към разпознаването на отрицателни емоции. Казано по друг начин те забелязвали повече негативните емоции отколкото положителните, за разлика от тези които правели следобедна дрямка. Мат Уолкър твърди, че следобедната дрямка влияе върху нашия емоционален компас.

Емоционалната чувствителност се оказва в голяма зависимост от качеството и количеството на съня.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Все още няма етикети.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square