Партниране при бракоразводна процедура


Когато пристъпвате към медиация трябва предварително да приемете, че този процес не е враждебен и няма да ви изправи един срещу друг.

Не е нужно да се съгласявате на медиация само за да угодите на съдията и да му покажете, че вие сте добър и искате всичко да се реши мирно и тихо, а бившият ви партньор иска точно обратното.

Всички специалисти по веригата на съвместното решаване на спорове имат за цел да ви помогнат да стигнете до решение, което ще бъде трайно и в рамките на приемливият за вас компромис.

От опит знаем, че насила взетите решения свършват със спорове в съдебна зала. Безкрайните дела ви изтощават психически и ви пречат да насочите усилията си към по-смислени градивни дейности, както в професионален план, така и в личен, с децата или новите ви партньори.

Медиацията има за цел да посрещне нуждите ви в този тежък от емоционална гледна точка период.

Всички, които взимате участие в този процес имате нужда от подкрепа и помощ, особено ако в конфигурацията има деца.

Юридическата, психическата и финансова помощ ще ви направят по-устойчиви и ще ви помогнат да преминете този период по-леко, така че да изграждате повече в бъдещето, отколкото да минирате настоящето и убивате миналото.

По-смелите двойки откриват, че развода може да се случи при взаимно уважение зачитане на възможностите и желанията на всяка от страните. Това е процес, в който обучени професионалисти работят с фокус върху семейството и най-вече за да предпазят децата от травмите на родителското отчуждение.

Запазването на усещането за сигурност на децата ви ще донесе своите плодове в последващото им развитие. Това ще облекчи и вашето страдание.

Ако прецените, че разводът в атмосфера на сътрудничество може да ви помогне да се справите по-добре с личните си трудности помислете в следните насоки:

Колкото и турбулентен и мъчителен да е разводът или раздялата ви в момента, дали имате желание за бъдеще, в което да можете да осигурите спокойно развитие на децата си и да запазите, доколкото е възможно повече, своето достойнство?

Колкото и да са разстроени отношенията ви с настоящия партньор вярвате ли, че е възможно да бъдете честен и открит участник в поверителен процес, който включва финансова и лична информация?

Смятате ли, че освен да се защитят материалните ви интереси, има ценности, които държите да останат в общуването ви с децата и бившия партньор?

Вместо някой друг да казва какво мислите и да ви нахъсва да спечелите независимо от цената, искате ли вие да представлявате собствения си интерес и разбирания за живота?

Предпочитате ли борбата в съдебна зала, като сте склонни да въвлечете децата си в травма, вместо да се справите с повече достойнство и да представите постигнато споразумение, което съдията да признае?

При развод и двете страни губят, и двете страни страдат, и двете страни са отговорни за бъдещето на децата си.

При бракоразводна терапия и медиация можете да участвате в индивидуални срещи със специалист, който ще ви подпомага до момента, в който имате желание и сте готов да направите стъпка към обща среща с другия партньор.

Ще имате възможност да постигнете споразумение, което е съобразено със законовите рамки на Гражданско процесуалния кодекс в България, докато съдията го приеме и приложи в своето съдебно решение.

Цялата процедура по изграждане на процеса и неговото завършване ще ви бъде разяснена на място при среща.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Все още няма етикети.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square