Приятелски развод - Има ли такъв?


При мисълта и споменаването на думата развод в съзнанието на хората изплуват образи на гневни излияния, високи адвокатски такси, ужасни месеци или години на разправии в съда.


За съжаление, тези представи са в следствие на реалността около нас. Имаме примера на роднини, приятели, собствените ни родители и много двойки, които се заравят в боклука на бракоразводните войни. Някои световни статистики цитират, че хората изразходват около една трета от годишните си приходи в период на развод. Не обсъждаме в този случай цената, която плащаме с разбита психика и здраве в следствие от това. Дори не споменаваме цената, която най-близките ни също заплащат, след като са въвлечени без да имат избор в такъв конфликт. Всички по веригата са емоционално изтощени.

Има статистически проучвания ,които демонстрират как отношението печалба- загуба, характерно за конфликтния подход нагнетява напрежението, намалява и дори унищожава възможността за конструктивен диалог. Освен това, намалява интереса и отговорно отношение към родителството, което в името на децата трябва да запази някаква позитивна атмосфера за да се намали шока на децата от семейството.

За разлика от съдебния развод, медиацията може да предложи позитивна атмосфера за изграждане на съвместно родителство. Медиаторите помагат да се избегне конфликтния обвинителен тон и да дисциплинират страните да се уважават като останат равнопоставени по време на целия процес на преговори, независимо дали те са представени заедно или поотделно, самостоятелно или със своите адвокати. Опитните медиатори насочват разговорите в конструктивна посока а не просто дават възможност страните да изразят свободно своите емоции, страхове или проблеми.

По време на медиацията по развода медиаторите постигат този конструктивен тон по различни начини и прилагат гъвкави техники на позитивна комуникация. Стремят се да извлекат съдържанието от контекста на емоцията и да отделят есенцията на казаното. Тяхното изслушване цели да осмислят и придадат градивна форма на реакциите на страните като дават възможност на страните да бъдат изслушани и чути. Те винаги проверяват дали тяхното разбиране за проблема е точно. Те налагат модел на поведение, който позволява да се потуши враждебната атмосфера и да рестартират диалога до фазата, в която техните клиенти получат удовлетворение приемливо решение в създалата се ситуация.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Все още няма етикети.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square