Процесът на развода


Преди развод само предполагате какви ще са промените. Практиката показва, че те са много повече и по-разностранни.

Докато бракът се разпада родителите често попадат в ситуации, които ги карат да се замислят дали да не останат заедно в името на децата. Други пък установяват, че разводът е единственият изход.


Когато настъпи период на раздяла, родителите са заети със своите тревоги около процеса, които се простират от бъдещата им житейска несигурност или как трябва да подредят новия си живот около необходимостта поотделно да се грижат за децата си. Най-често голямото им притеснение е свързано с това как децата ще понесат промяната.

Затова е добре да разгледаме какъв може да бъде психологическия ефект от развода върху децата. Специалистите на мнение „зависи“. Разводът е по стресиращ за някои деца а други сравнително бързо се адаптират към новата ситуация.

Добрата новина е, че родителите мога да направят, така че напрежението и несигурността, които децата изпитват да бъдат намалени. Има няколко стратегии, които подкрепят децата да се адаптират към промените, които внася развода.


Първата година от развода е най-трудна.

Ръста на разводите в световен мащаб значително се е увеличил през последното десетилетие. Някои статистики показват, че почти половината от децата до 16 години се отглеждат от сами или разведени родители.

Както може би очаквате, а и специалистите потвърждават, най-трудно на децата е през първата или и втората година от развода. Те обикновено изпитват гняв, страх, безпокойство и недоверие. Но много се възстановяват. Някои постепенно свикват с промяната и се приспособяват към новия режим, като се чувстват все по-удобно с житейската ситуация.

Други, никога не успяват да се приспособят и да се върнат към нормалност. При този малък процент продължителността на стреса може да остане и през целия живот да продължат да носят проблемите на родителите си.


Какви са емоционалните последствия от развода върху децата?

Разводът представлява емоционален катаклизъм, който засяга всички членове на семейството. Малките срещат трудности да разберат защо трябва да живеят на две места. Режимът и рутината са много важни за по-малките деца. Те може да се притесняват, че щом родителите им са престанали да се обичат е възможно да престанат в някакъв момент да обичат и тях самите.

Децата от по-големите класове може да се притесняват, че имат вина за раздялата на родителите си. Мое да се обвиняват, че са се държали лошо или самите те не са достатъчно добри за да останат родителите им заедно.

Тинейджърите може да изпаднат в гневни настроения за дълго поради промените, които разводът им налага. Те може да обвинямат единия или двамата родители.

Естествено всяка ситуация е различна. При тежки отношения в семейството децата може да изпитат облекчение от раздялата, особено ако развода слага край на тормоз, кавги или друг силен стрес, който преживяват.

Кои са стресовите събития, съпътстващи развода?

Разводът означава, че децата загубват контакт с единия от родителите - най-често бащата. По-слабият контакт води до отслабване на връзката и често децата се чувстват по-отдалечени от бащите си след развод. Но напоследък се забелязва тенденция много момчета със силна привързаност към бащината фигура да мотивират бащите да поемат ролята на майката. Те, от своя страна, също могат да се отчуждят от майката.

Разводът променя отношенията на детето и с отглеждащия родител – той става сигурният родител. Отглеждащите родители споделят по-високи нива на стрес, който се асоциират със самотното родителство. Много майки стават по-нервни и по-трудно изпитват съчувствие към децата си след развода. Освен това, специалистите споделят, че по отношение на дисциплината отношението им става по-непоследователно и неефективно.

За някои деца не самият развод е стресиращ фактор а, по-скоро, съпътстващите го ситуации. Смяната на училища, преместването, ново местоживеене, съжителството само с единия родител, който е по-изнервен… това са само допълнителни стресови фактори, които правят ситуацията трудна.

Финансовите трудности, често са следствие от развода. Много семейства трябва да се преместят в по-малко жилище или да сменят квартала и често материалните ресурси на отглеждащия родител намаляват.


Втори брак и последваща адаптация

Много разведени двойки се женят повторно от три до пет години след развода. Това означава, че промените в организацията на ежедневието на децата продължават.

Като допълнение към това идва вторият родител, едно или няколко доведени деца. Това представлява голяма промяна. Често и двамата родители се женят повторно, което води до още промени за децата.

Нищо чудно, че разводите при вторите бракове са още повече от първите.

Трябва да се подготвите, че децата ви ще преживеят голямо количество промени през годините последващи развода.

Конфликтната раздяла може да увеличи риска от проблеми с психичното здраве.

Разводът може да предизвика проблеми с психичното здраве, както при родителите, така и при децата и младежите. Независимо от възрастта, пола, културата, децата на разведените родители преживяват значителни психологически проблеми.

Разводът може да предизвика проблеми с адаптацията, която може да се урегулира в рамките на няколко месеца. Но различни специализирани изследвания посочват, че като цяло, нивата на тревожност са по-високи при децата на разведените родители.


Разводът може да предизвика поведенчески проблеми.

Децата от семействата на разведени родители може да проявят проблеми със социалното поведение: да станат по-импулсивни, по-трудно да общуват, да станат склонни към извършването на престъпления, в сравнение с децата на родители, които са заедно.

Разводът може да предизвика спад на академичните постижения.

Наблюдава се, че децата от семействата на разведени родители по-често проявяват спад интереса към ученето и към постиженията си в училище. Те в по-голяма степен отсъстват и отпадат от образователната система.

Децата на разведени родители са по-склонни към рисково поведение.

Младежите от семейства на разведени или развеждащи се родители по-често поемат рискове свързани със сексуалното поведение, а в по-горните класове с приемането на алкохол, марихуана, тютюн, опиоиди и наркотици.

Младежи, чиито родители са се развели в ранната им детска възраст са по-склонни да започнат сексуална активност преди 16 годишна възраст. Развода в ранното детство се асоциира и с по-големия брой сексуални партньори в пубертета.

Проблеми които може да се проявят в зряла възраст.

За малка част от децата психологическите последствия от развода на родителите им може да са дълготрайни. Има изследвания, които демонстрират връзката между развода и злоупотребата с вещества, психиатрична хоспитализация и завишаване на психичните проблеми в пубертета.

Много от тях представят доказателства за влияние на развода върху младежите по отношение на тяхното образование, работа и романтични връзки. Те имат по-ниска образователна степен, работна реализация, повече икономически проблеми.

Сравнително по-чести са изявленията за проблеми във връзките на възрастни, чиито родители са били разведени. Също така, нивото на разтрогване на браковете е по-високо при браковете на деца на разведени родители в сравнение с израсналите в семейство.

Не мислете, че само в тази ситуация децата са изложени на риск и децата на разведените родители са белязани. Всичко зависи от мъдростта и волята на родителите да останат емоционално до децата си. Това е дълъг процес, който трябва да се управлява разумно от всеки възрастен участник.

Бабите и дядовците също трябва да служат за опора. Понякога те са най-сигурното убежище на децата. Но нека не забравят, че враждебността към другия родител е със същото влияние както, когато тя идва от партньора. Ефекта на объркване и отчуждение може да се засили и от участието на други членове от сечейството.


Featured Posts
Recent Posts